Bugün Sirtaki adı ile bilinmekte ve tanınmakta olan dansın gerçek adı Hasapiko’dur. Hasapiko’nun başlangıcı ise Kasap dansına dayanır. Diğer bir deyişle Hasapiko dansı Kasap dansından doğmuştur.


Birçok dansın ve birçok müziğin temelinde din vardır. Kasap dansının da Osmanlığı saray mutfağında çalışmakta olan kasapların dini inanışlarından doğduğu kabul edilmektedir. Bir rivayete göre Arnavut, başka bir rivayete göre de Rum olduğu söylenen kasapların, hayvan kesimi sırasında, bir nevi tanrıya verdiği nimetler için teşekkür etme ya da bir nevi kesecekleri hayvandan özür dileme anlamında yaptıkları, hayvanın etrafında dönme, eğilip diz çökme formundaki hareketler bu dansın temelini oluşturur. Bu esnada dua olarak kullandıkları ve bir melodi formunda söyledikleri dua sözleri de en eski  kasap melodileri olarak kabul edilebilir.


Osmanlı döneminde müzik ve eğlence müslimlerden daha çok gayrı müslimlerin işiydi. Bugünkü noktadan bakıldığında eğlence yerlerinin Museviler tarafından işletildiğini, bu yerlerdeki mutfağın Ermeni ustalara teslim edildiğini, müziklerin ise Rumlar tarafından yapıldığını hayal etmemek mümkün değil :o)


Kasap kelimesinin Rumcadaki karşılığı Hasapiko’dur. Rumlar birçok kelimenin sonuna “iko” eklentisini getirerek o kelimeyi biraz daha sevimli hale getirirler. Örneğin Çiftetelli Türkiko veya Zeybekiko gibi. Aynı şekilde Kasap kelimesi de bu eklentiden nasibini almış ve Kasapiko’ya dönüşmüştür. Diğer yandan baştaki K harfi yumuşatılarak H (yazılışı X) yapıldığı için, Türkçedeki  Kasap kelimesinin Rumcadaki karşılığı olarak Hasapiko kelimesine ulaşırız.


Başlangıçta sadece oldukça yavaş hareketlerden oluşan Kasap dansı daha sonra hareketli müzikler eşliğinde daha hızlı ve daha seri hareketllerle de oynanmaya başlanmış ve dans bu noktada Yavaş Kasap ve Hızlı Kasap olmak üzere ‘ye ayrılmıştır.


Rumlar “yavaş kasap” dansına Argo Hasapiko veya sadece Hasapiko, hızlı kasap dansına da Haseposerviko adını vermektedirler. Biz ise genellemeye uyup yavaş kasap dansına Sirtaki, hızlı kasap dansına da kasap adını veriyoruz. 
 

 
Rezervasyon
Gezilerimiz